De gemeente stelt subsidie beschikbaar voor het aanleggen van groene gevels en daken. Hiermee wil zij huiseigenaren, VvE’s, woningcorporaties, scholen en ondernemers stimuleren groene daken en groene gevels aan te leggen, zodat de stad beter bestand is tegen de gevolgen van klimaatverandering. Tegelijk wordt hiermee de biodiversiteit in de stad versterkt.

De subsidieregeling Groene daken en gevels 2016-2018 is er voor de hele stad en is vernieuwd ten opzichte van voorgaande regelingen. Zo wordt er meer gekeken naar de wateropslagcapaciteit, of het aan te leggen groene dak is gelegen in versteend gebied en in hoeverre het bijdraagt aan de biodiversiteit van de stad. Er wordt geen maximale oppervlaktemaat meer gehanteerd en het maximum bedrag per aanvraag is verruimd van € 20.000 naar € 100.000.

Wilt u ook subsidie aanvragen? Ga naar de website om te kijken of uw dak of geven geschikt is en wat u nodig heeft voor de aanvraag.