Stadsdeel Oost heeft najaar 2015 een vergunning afgegeven voor drie grote metalen aanlegsteigers aan de IJ-kant van het KNSM-eiland. Hier kunnen 12 reuzeschepen aanmeren, dwars op de kade. Verder zijn er plannen voor twee andere ligplaatsen aan de Sumatrakade.
Dit besluit heeft grote gevolgen voor de leefbaarheid van het KNSM-eiland en het Java-eiland. Een aantal VVE's en meer dan 40 individuele bewoners hebben tegen dit besluit formeel bezwaar aangetekend en het actiecomite 'Stop industrialisatie Oostelijk Havengebied' is opgericht. Zij vragen steun van de andere eilandbewoners.

Havengebied of woongebied:
Met de bebouwing van het KNSM en Java-eiland (vanaf de beginjaren ’90) heeft
de gemeente gekozen voor een woonwijk in een verouderd havengebied. Dit is
vastgelegd in het structuurplan van 1985 (de stad centraal) en in het provinciaal
streekplan van 1987.
Het Oostelijk Havengebied is een voormalig havengebied waar vanaf de
jaren zeventig de gedachte terrein won dat Amsterdam met het Oostelijk
Havengebied een bijzondere mogelijkheid voor woningbouw dichtbij de
binnenstad in handen had. De woningbouw op het voormalige Veemarkt/
Abatoirterrein op het Cruquiuseiland is eind jaren tachtig voltooid. In de jaren ’90 volgden eerst KNSM-eiland en vervolgens Borneo-Sporenburg en Java-eiland.
De hoofdfunctie in het Oostelijke Havengebied is wonen.
Bron: Beleidsregels buitenplanse afwijkingen omgevingsvergunning, juni 2013, p. 13

Steun VvE’s en Huurdersverenigingen Op dit moment hebben wij de steun van bijna alle VvE’s van de Surinamekade: Venetiëhof, Socrates, Pericles, Archimedes en Skydome. Plus: de VvE en huurdersvereniging van het Barcelonaplein Bruno Albert en de VvE Majangracht. Het gaat hier om bijna 850 huishoudens. Andere VvE’s en Huurdersverenigingen op Knsm- en Java-eiland zijn aangeschreven. Wij streven naar een zo breed mogelijk gedragen steun! Als het bij jou nog niet gebeurd is, neem dan contact op met het bestuur van je VvE of Huurdersvereniging.

Steun ons via
http://surinamekade.petities.nl
én mail ons je steunbetuiging via
Surinamekade@gmail.com
én like ons op facebook
“stop industrialisatie oostelijk havengebied”