Bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties die met elkaar initiatieven ontwikkelen om de stad duurzamer te maken, kunnen voor de aanloopkosten subsidie aanvragen bij de gemeente. Het gaat om initiatieven die passen binnen de thema’s uit de Agenda Duurzaamheid: duurzame energie & energiebesparing, circulaire economie, slim & schoon vervoer en de klimaatbestendige stad.

De subsidie is bedoeld om initiatieven voor te bereiden, bijvoorbeeld om samenwerking tot stand te brengen, te onderzoeken welke maatregelen het meest effectief zijn, voor de financiële onderbouwing of om draagvlak te realiseren voor de uitvoering.

Als collectieve initiatieven slagen brengen ze de stad in beweging en maken ze duurzaamheid concreet. Iedereen kan zo een bijdrage leveren om de eigen omgeving te verduurzamen.

Wilt u een mogelijke aanvraag bespreken? Stuur dan een mail naar subsidieduurzameinitiatieven@amsterdam.nl.

Meer info:
https://www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/duurzaam-amsterdam/initiatieven/

Stephany van Veen, Gebiedsmakelaar Oostelijk Havengebied, Dapperbuurt en Oostpoort, Gebiedsteams, stadsdeel Oost. Gemeente Amsterdam

T 020 253 4836  

M 06 301 360 47

Nieuw mailadres: Stephany.Veen@amsterdam.nl
facebook: Stephany Vanveen SDO
facebookpagina: participatiemakelaar Oostelijk Havengebied en Dapperbuurt
facebookpagina: Samen Dapper
Oranje-Vrijstaatplein 2, 1093 NG Amsterdam
www.oost.amsterdam.nl
Werkdagen: ma, di, wo, do