STOP INDUSTRIALISATIE OOSTELIJK HAVENGEBIED
Nieuwsbrief nr. 7 – 14 november 2016

Terugblik
Na de Informatieavond van 13 september is er hard gewerkt door de Trioloog-partners aan de Vaststellingsovereenkomst. Deze is in onderling overleg tussen partijen tot in detail besproken en aangescherpt tot de huidige definitieve versie.
In deze Vaststellingsovereenkomst zijn - na een toelichting op de aanleiding - de kwestie, de belangen van partijen, de oplossing (alternatieve voorstel en bijbehorende voorwaarden met betrekking tot. bezetting en locatie), de wijze van monitoring en maatregelen, en uiteraard ook de handhaving omschreven. Wij zijn tevreden over het resultaat en het proces waarin we dit bereikt hebben. Ook onze partners zijn enthousiast over het eindresultaat en de weg die we met elkaar bewandeld hebben.

Ondertekening Vaststellingsovereenkomst
Op maandag 28 november om 19:30 zal de officiële ondertekening van de Vaststellingsovereenkomst plaatsvinden, in de Kompaszaal, KNSM-Laan 311. Bij dit heugelijk moment zullen als ondertekenaars aanwezig zijn Eric van der Burg (Coördinerend Wethouder namens de Centrale Stad), Thijs Reuten (Verantwoordelijk Portefeuillehouder Bestuurscommissie Oost), Koen Overtoom (Algemeen Directeur a.i. Havenbedrijf), Marleen van de Kerkhof (Havenmeester), Marije Bierlaagh (Gebiedsmanager Oostelijk Havengebied) en de vier onderhandelaars namens het Actiecomité.

Inloop is vanaf 19:00 mogelijk, na het formele deel is er de mogelijkheid om met elkaar (nog) een glas te heffen. Oproep aan allen om dit heugelijk moment met ons te delen.

Verdere stappen
Om de kwestie volledig uit de wereld te helpen moeten er uiteraard nog wel wat stappen genomen worden. Allereerst heeft het Havenbedrijf de vergunningsaanvrage voor de palensets ingediend (deze ligt nu ter inzage). Uiteindelijk zal de kwestie pas echt opgelost zijn wanneer er een nieuw Bestemmingsplan - mét de afspraken voor dit gebied op basis van de Vaststellingsovereenkomst - onherroepelijk is.

Monitorcommissie
Om de gemaakte afspraken verder te bewaken is voorgesteld om vanuit de buurt een Monitorcommissie in het leven te roepen. Er zal een beroep worden gedaan op de belanghebbende of betrokken VvE’s om daarin zitting te nemen. Op korte termijn wordt hierover een vergadering belegd; mocht u ideeën hebben, meldt het ons.

 


surinamekade@gmail.com / @surinamekade / facebook ‘Stop industrialisatie Oostelijk Havengebied’ surinamekade.petities.nl / financiële steun NL19 TRIO 0391 1317 29 t.n.v. G.J. Zijlstra en/of E. Petzinger