De organisatie "WegWijs in Onderwijs" kan dan misschien iets voor u betekenen. Uw vragen staan bij ons centraal. De professionele vrijwilliger van "WegWijs in Onderwijs" biedt u (gratis) een steuntje in de rug om het contact met de school positief te laten verlopen.

Contact:
wegwijsinonderwijs@gildeamsterdam.nl
of
Gilde Amsterdam 020-625 44 50 ( ma- do van 10-16 uur )

"Gilde Amsterdam" wil graag "WegWijs in Onderwijs" onder uw aandacht brengen. De organisatie "WegWijs in Onderwijs" bestaat uit professionals uit het onderwijsveld en zij willen ouders graag ondersteuning bieden bij de communicatie met de school. De organisatie is aangesloten bij Gilde Amsterdam