Op plekken waar veel bewoners komen zal zij elke week één dagdeel met een klaptafel en twee stoeltjes aanwezig zijn.

Op die manier hoopt zij in gesprek te komen met bewoners over de GFE inzameling.
Elise stelt dan vragen zoals: "Vanuit welke overwegingen doen mensen mee? Hoe gaat het toch nog toe? Wat zijn de ervaringen? En waarom doen sommigen niet mee? Hoe kan daar verandering in worden gebracht?"

Elise heeft tijdens deze gespreksronde bakjes, zakjes en pasjes bij zich om aan iedereen te geven die besluit alsnog mee te gaan doen.Tevens geeft zij praktische informatie over het voorkómen van fruitvliegjes. Sommigen haken af uit angst voor fruitvliegjes of voelen weerstand om de schillen en etensrestjes apart weg te gooien.

Wanneer u tijd heeft en het u leuk lijkt nodig ik u van harte uit om op één van de onderstaande momenten langs te komen.

Woensdag 10 juli van 10.00 – 13.00

Dinsdag 16 juli van 13.00 – 16.00

Maandag 22 juli van 11.00 – 14.00

Donderdag 1 augustus van 12.00 – 15.00

Mocht het heel slecht weer zijn op bovenstaande tijden dan heeft het weinig zin de actie door te laten gaan. U kunt dan een appje sturen naar Elise Kleisen, telefoon 06-1053 1536