Op de kop van het KNSM eiland staan sinds kort fitnesstoestellen
De locatie is prachtig en de toestellen zien er goed uit.
We zijn blij voor de bewoners van het KNSM eiland dat het uiteindelijk gelukt is.
Het plaatsen van fitnesstoestellen in de buurt heeft een lange geschiedenis.
Twee jaar geleden had het Stadsdorp – Javaeiland de toestemming en het geld was beschikbaar om
toestellen te plaatsen in de Bogortuin.
Jammer genoeg vonden enkele bewoners van de Bogortuin het geen goed idee en hebben we het project uiteindelijk stopgezet.
Het gaf veel onenigheid in plaats van saamhorigheid.
Dorien van Loggem van het Java-eiland had er veel tijd en energie in gestoken.
Gelukkig is ze verder gegaan met enkele bewoners van het KNSM eiland en het is gelukt!
Een mooi resultaat.