De rol van Loods 6 hierbinnen is soms die van gastheer, maar vaak ook die van initiator.
Zie voor een overzicht van actuele activiteiten: Agenda & nieuws