Het OHG (Oostelijk Havengebied) was oorspronkelijk een moerassig gebied (de ‘Rietlanden’ genaamd) aan de Zuiderzee-kant (het oostelijk gedeelte van het IJ)  van de Amsterdamse haven. Terzijde van de historische zeevaartroute van Amsterdam. De oude naam is in het Rietlandpark bewaard gebleven.

De aanleg van het Centraal Station betekende de afsluiting van het oude havenfront, de tegenwoordige Prins Hendrikkade. De gemeente was hevig tegen de bouw van het station op deze plaats, maar de regering legde zijn wil op. Daardoor werd de aanleg van nieuwe kaden voor de scheepvaart noodzakelijk.

De oplossing werd eerst gezocht in de aanleg van de Oostelijke Handelskade. Dat bleek geen succes omdat de vaak woeste Zuiderzee (later getemd tot IJsselmeer) voor veel onwerkbare en gevaarlijke situaties in de trechter van het open IJ zorgde. Daarom werd allereerst een naar buiten liggende golfbreker aangelegd.  Wat eigenlijk het begin was van wat later Java-eiland en KNSM-eiland ging heten.
Die golfbreker bleek onvoldoende soelaas te bieden. Het werd daarom een stelsel dammen.

Bronnen: Wikipedia, Gesprekken.

Lees verder over de bloei>>