Na de Tweede Wereldoorlog veranderde de vraag naar scheepvaart en havenbedrijvigheid. Nederlands-Indië werd Indonesië, waardoor de Amsterdamse haven veel markt verloor, met een groot verlies aan vrachtverkeer als gevolg. Personenverkeer ging steeds meer per vliegtuig: het Lloyd-hotel (zie foto) werd overbodig als tussenstop voor emigranten naar Amerika  en werd een jeugdgevangenis.    

Maar het belangrijkste punt was het feit dat het OHG niet in staat was om dergelijke verliezen op te vangen door nieuwe handel en nieuw verkeer. Dat had een technisch-economische achtergrond: De efficiënte verhouding tussen hoeveelheid kadelengte en hoeveelheid opslagterrein veranderde door technische ontwikkelingen. En de ruimte voor die opslagterreinen was er op de smalle eilanden van het OHG niet. Dat betekende achteruitgang van de economische betekenis en in toenemende mate leegstand en marginale bedrijven.  Eigenlijk waren de enige havenfuncties die overleefden die rond cacao en wijn. Ze zijn er nog, bij het Lozingskanaal.

Lees verder over historie Java-eiland>>