In 1977 besloot de gemeente dat de havenfunctie van het Oostelijk Havengebied ten einde liep en vervangen moest worden door ‘woonfunctie’. Maar dat werd snel verbreed tot ‘stedelijk gebied’: ‘we willen hier geen slaapstad’.

De vernieuwing begon in wat nu het Cruquius-eiland wordt genoemd. De toon werd gezet door de verbouwing tot woningen, door architect André van Stigt (die man verdient een standbeeld), van de pakhuizen aan de Entrepot-haven. Op het abattoir-terrein werden woningen gebouwd (geen briljant stedenbouwkundig ontwerp maar die mensen wonen daar vast prima). Het Veemarkt-terrein markeerde de wens tot stedelijke menging: er wordt ook gewerkt in een stedelijk gebied. Het functioneert mooi.

Het stedelijk karakter van het gebied werd geaccentueerd door de vestiging van het IISG (Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis) in een daartoe verbouwd pakhuis. Het IISG is samen met een instituut in St Petersburg wereldwijd het grootste archief van de geschiedenis van het socialisme. Zo hebben ze er manuscripten van Karl Marx. Zelf ben ik overigens meer van Kropotkin en Domela Nieuwenhuis. De anarchistische tak dus.

Het IISG is een instituut van wereldwijde betekenis. De vestiging ervan
in het OHG zet het gebied internationaal op de kaart en versterkt het
karakter 'stadswijk'.

Lees verder over dichtheid van bebouwing>>