In 2017 zijn ruim 100 huurders vertrokken, de voorspelling blijkt dus uit
te komen. Uit recent onderzoek dat Huurdersvereniging JR Java in
januari 2018 onder haar 314 leden heeft gehouden, komt het volgende beeld naar voren: Bij aanvang in 1997 behoorde bijna 75% van de 700
woningen tot het middensegment. De gemiddelde aanvangshuur voor dit
middensegment bedroeg in 1998 € 604.
Dat is slechts € 112 meer dan de toenmalige huurgrens van €492 voor sociale huurwoningen. Na het aflopen van de erfpacht afspraken - of
zelfs al tijdens - tussen Bouwinvest en de Gemeente Amsterdam zijn de huren van deze woningen stapsgewijs verhoogd. De huren van de
vrijesector woningen onder de groep huurders die daar al 20 jaar wonen z
ijn met 89 % verhoogd.
Dat is een gemiddelde huurstijging van 4,5 % per jaar. In verhouding is de
ontwikkeling vanaf 2012 echter het meest zorgwekkend. In de periode van 5 jaar tussen 2012-2016 bedroeg de verhoging 27,7 %.
Dat is een verhoging van ruim 5,5 % per jaar en dat 5 jaar lang. De gemiddelde huur van de groep huurders van de vrije sector huurders bedraagt op dit moment € 1.430. Nieuwe huurders betalen een nog hogere huur, aangezien bij iedere mutatie de huren een forse huursprong maken. Verhoging van de huur met € 400 tot € 600 per maand blijkt heel gebruikelijk, waarbij huurstijging van 51% ineens, geen uitzondering is.
Hierdoor zitten de huren allang niet meer aan de ondergrens van het
middensegment. Daarbij is het gedeelte van het woningbezit van Bouwinvest op het Java-Eiland dat onder het gereguleerde deel va
lt in de loop der jaren voor een belangrijk deel geliberaliseerd en onttrokken aan de sociale sector. In 1997 zat nog 25% van de woningen in de sociale sector. Op basis van ons onderzoek schatten we dat dit segment nog slechts 10% van het bezit uitmaakt. Voorzitter Wisso Wissing zegt hierover: “Wij vragen de gemeente om de  woningen op Java-eiland terug te brengen naar middenhuur. En de liberalisering van sociale huurwoningen te stoppen. Bovendien zou den de afspraken die de gemeente Amsterdam en institutionele beleggers (zoals onze verhuurder Bouwinvest) maken over lange termijn huurmatiging en huurstabilisatie voor nog te bouwen middenhuur woningen elders in Amsterdam, ook voor zittende
huurders moeten gelden. Te beginnen met het Java-Eiland! Wij eisen
normalisatie èn reparatie van ongepast en maatschappelijk ongewenst
huurbeleid. “
Voor vragen en nadere informatie:
Wisso Wissing,
voorzitter@jrjava.nl
06-54652190
Alex Leenders,
alexleenders@jrjava.nl
06-10383130