Het IJ als rivier dwars door de stad, en de verbinding tussen de IJ-oevers

 Nu Noord steeds meer wordt ontwikkeld houdt de stad niet meer op achter het Centraal Station. Zie amsterdam.nl/sprong-over-het-ij

Amsterdam moet één geheel worden. Dit kan door bruggen te bouwen, tunnels te graven of meer veren in te zetten.  Eén van de locaties waar onderzoek naar wordt gedaan is de Kop van Java Eiland, met een verbinding naar Noord.

Voorkeursontwerp
Het voorkeursontwerp voor de oostelijke verbinding bestaat uit twee bruggen die in het verlengde van de Jan Schaeferbrug liggen. Hiervoor wordt een gracht gegraven, zodat de Kop van Java “los” komt te liggen van de rest van het eiland. De gracht zou in de lengte tussen de school en het hotel komen te liggen en is bedoeld als doorgang voor de pleziervaart. De 'Kop van Java' wordt zo een eilandje los van het Java-eiland.

 
De eerste (kleine) brug loopt van de Tosaristraat/ Sumatrakade naar Kop van Java en de tweede (grote) brug loopt van Kop van Java naar Noord.
De verwachting is dat 30.000 reizigers (fietsers en voetgangers, geen auto’s of groter) in 2030 van deze bruggen gebruik zullen maken.

Dit ontwerp heeft allerlei voordelen, maar ook nadelen. Zo heeft PTA bezwaar gemaakt omdat cruiseschepen door de brug niet meer kunnen draaien op het IJ voor de Sumatrakade. Verplaatsing van de Passengers Terminal Amsterdam naar het Westelijk Havengebied zou het voor cruiseschepen minder aantrekkelijk maken Amsterdam aan te doen.

Een ander probleem is de overbrugging van het hoogteverschil. Hoe kom je vanaf de Tosaristraat op een brug van zo'n 30 meter hoog? Een aantal oplossingen is op de foto's te zien.

 De komende zomermaanden worden de onderzoeken afgerond. De resultaten hiervan worden meegenomen in de te maken afwegingen. De verwachting is dat het college van B&W eind dit jaar een Voorkeursbesluit kan nemen. Daarna volgt een uitgebreide inspraakperiode.

Wil je de ontwikkelingen volgen, schrijf je dan alvast in voor de nieuwsbrief 'Sprong over het IJ'