-Zes uitverkoren ontwerpen voor de nieuwe Javabrug

-Reactie bewoners en ondernemers aan gemeente over Javabrug

-Petitie tegen de Javabrug

Fietsviaduct door de Tosaristraat
Fietsviaduct door de Tosaristraat


Er zijn voor de fiets-wandelbrug een zestal mogelijke varianten uitgewerkt. Deze verschillen in ligging, aanloop en ‘aanlandplek’.

Voorwaarde voor de brug is dat het scheepverkeer
geen hinder mag ondervinden van de brug. Dat betekent een hoogte van ruim 9-11 meter.
Een hele klim voor een fietser.
Je kunt dat oplossen door zigzaggend om hoog te gaan via een fietspad in de vorm van bijv. een paperclips of wokkel.
Of je benut de hoogte van de Jan Schaeferbrug door vanaf het hoogste punt een viaduct te maken dat boven de Tosaristraat verder stijgt. Beide ideeën zijn in drie varianten uitgewerkt. De ontwerpen zijn te zien op www.amsterdam.nl/javabrug/locatie-varianten

Er wordt gerekend op 30.000 fietsbewegingen per dag. Daar komt het verkeer voor het hotel bij, de bevoorrading en de touringcars, en natuurlijk ook nog de bewoners van het eiland. Al dat verkeer moet door de smalle onderdoorgang van Pakhuis De Zwijger en door de smalle Tosaristraat. Alle andere verbindingen, een tunnel, kabelbaan of meer pontjes, worden niet meer overwogen.

Een buurtbewoner vroeg zich af waarom de brug niet vanaf de huidige PTA, over de Kop van Java-eiland naar de overkant kan. De PTA zal verplaatst worden naar het westen van de stad, dus daar heb je meer dan genoeg ruimte voor een mooie brug.

Eind dit jaar wordt de definitieve beslissing genomen. De brug zou in 2025 klaar zijn.

Reageren op de Javabrugplannen kan op: www.amsterdam.nl/javabrug
Hier vindt u ook de zes ontwerpen voor de brug.

Kijk ook op amsterdam.nl/sprongoverhetij voor een overzicht van de 5 maatregelen en de geplande data van college, commissie- en raadsvergaderingen.

Voor vragen: sprongoverhetij@amsterdam.nl.
Zicht vanaf de Javakade