Uit onderzoek (kosten-batenanalyse) blijkt dat de brug over het Ij maximaal 9.10 meter hoog zou kunnen zijn. Om de gewenste 11.35 meter hoogte in verband met de doorvaart van de beroepsvaart te bereiken zouden verschillende andere bruggen ook moeten worden verhoogd. Dat is te kostbaar. Eveneens is een tunnel onder het IJ te duur. Dit schrijft minister Cora van Nieuwenhuizen in haar brief aan de Tweede Kamer.
Zie verder Parool