Het betreft een lange termijn visie, voor de komende 20-40 jaar, op over het gebruik van het IJ in relatie tot de ontwikkelingen op en rondom het Noordzeekanaal. De commissie neemt in ogenschouw de stedelijke ontwikkelingen en de groeiende mobiliteit als de ontwikkelingen in de haven van Amsterdam en de achterlandverbinding over het water. Naar verwachting is in het tweede kwartaal van 2020 het advies gereed. Zie verder: Gemeente Amsterdam, Adviescommissie Sprong over ’t IJ