Amsterdam Oost ken vele initiatieven, informatiebronnen en plannen.Ieder gebied in stadsdeel Oost kent zo ook een eigen gebiedsplan.

In het gebiedsplan worden de belangrijkste onderwerpen voor Oostelijk Havengebied benoemd, in combinatie met een toelichting van wat de gemeente samen met bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties daaraan gaat doen.

De mening van bewoners over de inhoud van het gebiedsplan is voor stadsdeel Oost erg belangrijk. Daarom nodigen we bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties uit om hiernaar te kijken en een mening te geven. Ook is er mogelijkheid om projectvoorstellen aan te leveren.