Een AED kan een levensreddend middel zijn in de eerste 6 minuten van een hartritmestoornis. Hierdoor is het van belang dat de AED bij twijfel altijd ingezet wordt. U kunt immers van buiten niet zien wat het hart doet. Indien een persoon bewusteloos is, niet meer ademt en/of andere tekenen van hartfalen vertoont kunt u de AED aanbrengen. De AED meet wat er van binnen gebeurt en geeft advies. U hoeft niet bang te zijn iemand per ongeluk schade aan te doen: een AED zal nooit een schok toedienen indien het niet nodig is.