De gemeente heeft na klachten van buurtbewoners alle verlichting op en aan de brug laten inspecteren. Dit heeft een beeld opgeleverd van de staat waarin de verlichting verkeert: de armaturen verkeren in slechte staat als gevolg van vocht, kortsluiting, etc. Herstel is noodzakelijk.

De vervolgstappen zullen echter wel wat tijd gaan kosten. Er moet gezocht worden naar een alternatieve LED-verlichting die past in de bestaande constructie van de brug; de kosten moeten geïnventariseerd worden, een en ander moet afgestemd worden met de beheerder van de brug, etc..
Hoe lang dit allemaal gaat duren is op dit moment niet bekend.
Maar of we deze winter veilig over een verlichte brug kunnen lopen en fietsen is maar zeer de vraag.