Naar aanleiding van een snoeiverzoek door bewoners ingediend, kwam vanuit de gemeente het volgende antwoord.

'In het ontwerp mogen de boomgroepen uitgroeien tot ‘normale’ stadsbomen met aan de onderzijde een takvrije stam van zes meter en daarboven een vrij uitgroeiende natuurlijk gevormde kroon. Ten tijde van SAIL 2010 is echter besloten de bomen een eenmalige forsere snoei te geven om zo de zijdelingse groei te beperken. Zo ontstaat een boomgroep die relatief smal blijft waardoor de overlast voor omwonenden verminderd wordt. De boomgroepen zijn wel beeldbepalend en hebben voldoende ‘body’ in relatie tot de omringende bebouwing.
Bij de gangbare snoei van stadsbomen worden de bomen aan de onderzijde opgekroond (lage takken verwijderd) zodat het verkeer niet belemmerd wordt, de zijwaartse groei wordt alleen ingenomen als er objecten in de nabijheid staan (gevels, lantarenpalen, borden e.d.). De toppen van de bomen mogen vrijuit doorgroeien, hier wordt geen grens aan gesteld.

Eindbeeld volwassen platanen aan de Javakade.
In de volwassen vorm zullen de bomen circa zes meter zijn opgekroond en zal de gevel bij iedere snoeibeurt ongeveer vier meter worden vrij gesnoeid.
Helaas betekent dit voor de direct aanwonenden dat men te maken krijgt met zicht en lichtbeneming door de aanwezigheid van de bomen. Het stadsdeel heeft begrip voor de hiermee gepaard gaande overlast. Voor alle stadsbomen geldt dat de direct aanwonenden overlast ervaren door de bomen. Toch hebben we met elkaar besloten dat we bomen zoveel mogelijk willen behouden in de stad vanwege de positieve effecten.
Overlast in de vorm van licht/zichtbeneming is dan ook geen grond voor het uitvoeren van extra snoei. Indien daar op de Javakade een uitzondering op gemaakt zou worden dan kan dat ook elders niet geweigerd worden. Dit zou enorme gevolgen hebben voor de bomen in de stad en daarmee voor de luchtkwaliteit en ons leefklimaat.

De bomen aan de Javakade worden structureel onderhouden. In 2010 is eenmalig een forsere snoei uitgevoerd. In 2013 is wederom gesnoeid waarbij de opgaande toppen behouden zijn gebleven, de onderste takken zijn verwijderd en alleen de zijwaartse groei is ingenomen. Normaal worden dergelijke bomen iedere vier jaar bijgesnoeid (volgende snoei in 2017). Dit is afhankelijk van de groeisnelheid van de bomen. Gezien de goede gezondheid van de Oosterse platanen sluit de boombeheerder niet uit dat de bomen al in 2016 gesnoeid moeten worden'.

Aldus de gemeente.