Die vragen heb je wel, maar ze bleken overbodig. We begonnen met twee tafels plantjes en zaden, zowel binnen- als buitenplanten. Al gauw kwamen de eerste mensen om plantjes uit te zoeken en ook om neer te zetten. En dat ging zo de hele tijd door. Soms was het wat drukker, dan weer stiller. Het is altijd bijzonder om te ervaren dat er schroom is om zomaar iets mee te nemen. Vooral voor mensen die zelf niets meebrachten. Herhaaldelijk hoorde ik mensen zeggen dat ze volgend jaar zelf ook iets mee zouden nemen.
Er ontstonden vele leuke gesprekken en nieuwe contacten. Wat dat betreft is een van de doelstellingen van het Stadsdorp, je buren leren kennen en sociaal contact vergroten, zeker geslaagd.
Ook de compost vond gretig aftrek. Om drie uur waren er nog wat zakken over. Die hebben we bij de picknick tafel gelegd. De volgende dag waren ze allemaal weg. Blijkbaar zijn er veel mensen op ons eiland met groene vingers!
Zoals een aantal mensen aangaven: volgend jaar weer.
En dat gaan we zeker doen!