Stap één is nu het vinden van een geschikte locatie waar iedereen blij mee is. Dit kan een van de binnentuinen zijn, maar ook een tuin bij de huizen.
Het composteren moet langzaam opgestart worden. Aanvankelijk is het GF afval van zo'n 5 mensen nodig. Uiteindelijk kunnen ongeveer 40 mensen hun GF afval hierin kwijt.
Het stadsdeel zorgt voor een composteercursus, en ook voor een feestelijke opening.
Wil je mee doen of heb je vragen? Neem contact met ons op via actie.stadsdorp@gmail.com