Morgen, maandag van 11.00-14.00 is Elise Kleisen van stadsdeel Oost weer aanwezig op het Java-eiland. Met een tafel en twee stoelen nodigt ze bewoners uit om in gesprek te gaan over de inzameling van GFE-afval. Groente-, Fruit- en Etensafval dus. Je kunt bij haar terecht met alle vragen die je over dit onderwerp mocht hebben. Verder kun je er emmertjes, zakjes en pasjes krijgen. Ze staat òf bij het Azartplein, òf bij Java Blend in de Tosaristraat.
GFE inzamelen is niet alleen nuttig, je zit ook nooit meer met een stinkende vuilnisbak. De zakjes afval kun je zonodig dagelijks weggooien!