OVERZICHT  VOOR SPOEDEISENDE  BEREIKBAARHEID *)
Samengesteld door de Buurtsoos Java-eiland

Veiligheid
Politie:   Alleen voor grote spoed                        112
Politie:   Algemeen alarmnummer                       0900-88 44
Brandweer:    Alleen voor grote spoed                112
Brandweer:    Algemeen alarmnummer               020-555 66 66

Zorg
Bij ernstige ongevallen                                                 112
Spoedeisende huisartsenzorg buiten kantooruren       088-003 06 00
Spoedeisende psychiatrie                                            020-519 87 87 /   
                                                                                     020-523 54 33

Storingen
Elektriciteit / gas                                                           0800-90 09
Kabel                                                                            0900-15 80
Water                                                                            0900-93 94
Wateroverlast/verstopping                                            020-665 77 27

Telefonische hulpdiensten
Korrelatie                               0900-1450
Veilig Thuis                            0800-200
Dierenambulance                  020-626 21 21

Overheid
Stadsdeel Oost (Stadsloket en Sociaal Loket)            020-140 20
                                                                                             

OVERZICHT VAN ZORG, WELZIJN EN ONTSPANNING

Huisartsen
Huisartsenpraktijk ‘Java-eiland’
Azartplein 45-47, 1019PA Amsterdam                         020-419 01 33

Gezondheidscentrum ‘Zeeburg’:
C. van Eesterenlaan 313, 1019KT Amsterdam            020-418 30 97

Huisartsenpraktijk ‘De Oostkaap’
Oostelijke Handelskade 140,1019BP Amsterdam        020-419 32 82

Apotheken
Apotheek Zeeburg
Oostelijke Handelskade 1025-1027, 1019BW Amsterdam    020-419 73 93

Geestelijke gezondheidszorg
Raadpleeg bij geestelijke gezondheidsproblemen allereerst uw huisarts. Deze verwijst u, indien nodig, door naar de juiste instantie.

Algemeen
Zorggroep Amsterdam Oost en Evean
Spreekuur wijkverpleegkundige van Zorggroep Amsterdam Oost en Evean: elke 4e donderdag van de maand van 13.00 – 14.00 uur bij Apotheek Zeeburg. Voor al uw vragen over zorg en welzijn, zoals Persoonsgebonden Budget, hulpmiddelen, eenzaamheid enz.

WELZIJN EN MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING

Sociaal Loket Stadsdeel Oost                    
Oranje Vrijstaatplein 2, 1093NG Amsterdam            020-624 11 11    

Wijkservicepunt Sporenburg
Voor o.a. wijkzorg en burenhulp.
Spreekuur: dinsdag van 09.30 tot 12.00 uur
Baron G.A. Tindastraat 27, 1019TS Amsterdam            020-590 83 69

ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK WERK

CIVIC
Kramatplantsoen 101-h, 1095LB Amsterdam                020-665 80 01

Humanitas
Sarphatistraat 4, 1017WS Amsterdam                           020-523 11 00

Sociaal Raadslieden
Dienstencentrum Oosterpark
’s-Gravezandeplein 19,1091BB Amsterdam                   020-462 03 99

Burenhulp Oost
Mauritskade 22-a, 1091GC Amsterdam                         020-694 85 80

BUURTINITIATIEVEN

Buurtsoos Java-eiland
Iedere dinsdag en vrijdag tussen 10 - 12.30 uur is er soos in
koffiehuis Java-Blend, Tosaristraat 1 op het Java-eiland.
In juli en augustus alleen op vrijdag.
BuurtSoosJavaeiland

Stadsdorp Java-eiland
Deze 'webkrant' is van, voor en door bewoners van het Java-eiland: www.stadsdorpjava-eiland.nl/javaeiland. Wilt u contact opnemen met het Stadsdorp, dan kan dat via 'contact en bericht aanleveren' rechtsboven op de site.
Of direct via  stadsdorpjavaeiland23@gmail.com

Buurtcoöperatie Oostelijke Havengebied
De Buurtcoöperatie is een platform voor informatie en activiteiten in het gehele Oostelijk Havengebied. Gebouw De Eester, C. van Eesterenlaan 266,1019JR Amsterdam. Website: www.buurtcooperatieohg.nl                      020-370 73 59

De BuurtBel
Burenhulp, zorg en advies in het Oostelijk Havengebied. Brengt bewoners bij elkaar voor kleine klusjes in huis en levert tevens oproepbare thuiszorg voor zorgvragen.
Website: www.buurtcooperatieohg.nl/de-buurtbel.          020-772 38 14

BuurtBalie Oostelijk Havengebied
Wil je weten wat er in jouw buurt te doen is? Ontdek het hier!
Website: http://buurtbalie-ohg.nl/         

*) Al deze gegevens (en nog veel meer) zijn te vinden in de informatiegids 2015-2016 van het Stadsdeel Oost. Verkrijgbaar bij het Stadsdeelkantoor, Oranje-Vrijstaatplein 2. Of oost.amsterdam.digigids.eu